Julkisen alan eläkeläisten liitto Kelo ry:n jäsenlehtiMartti Piironen, toimitussihteeri

Esko Orajärvi,
webmaster
sposti: eorajarvi(a)gmail.com

Kelolainen-lehti julkaistaan näillä Kelon kotisivuilla PDF-tiedostona eli se on käytännössä samannäköinen ja samansisältöinen kuin lehden painettu versiokin.
Näillä sivuilla lehti voi olla värillinen mikäli aineisto on ollut värillistä.

Alla olevista linkeistä avautuu luettavaksesi haluamasi Kelolainen-lehden numero

Kelolainen 1B/2020
Kelolainen lehden erikoisnumero
Kelolainen 1/2020

Kelolainen 3/2019
Kelolainen 2/2019
Kelolainen 1/2019
Kelolainen 1/2018
Kelolainen 2/2018
Kelolainen 3/2018

Etusivulle