Palaa tästä Kelon etusivulle

Tietoa Eläkeläiskerho HELYstä 

Eläkeläiskerho HELY ry on tarkoitettu Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) ja sen jäsenkuntien vesihuoltolaitosten sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ja Helsingin seudun liikennekuntayhtymän (HSL) palveluksesta eläköityneille henkilöille.

Kerho on toiminut YTV:n eläkeläiskerhon nimellä perustamisestaan 15.1.2003 alkaen. Kerhon sääntöjä ja nimeä muutettiin vuoden 2011 lopulla siten, että ne vastaavat aikaisempaa paremmin YTV:n ja sen jäsenkuntien toimintojen seudullista uudelleenorganisointia vuoden 2010 alussa. Muutos on vahvistettu PRH:ssa 24.7.2012, mutta HSY:n ja HSL:n eläköitynyt henkilökunta on ollut tervetullut kerhoon jo vuodesta 2010 alkaen.

 Kerhon tarkoitus on toimia jäsentensä virkistys- ja harrastustoiminnan ylläpitäjänä järjestämällä matkoja, retkiä, kokouksia ja muuta eläkeläistoimintaa. Se rahoittaa toimintaansa liittymis-, jäsen- ja osallistumismaksuilla sekä toimintatuella, jota on saatu aikanaan YTV:ltä ja sittemmin niin HSY:ltä kuin HSL:ltäkin. Vastaavasti myös kerho osallistuu varojensa puitteissa jäsentapahtumien kustannuksiin.

 Kerho on jo usean vuoden ajan tehnyt tuloksellista yhteistyötä HKR/STARA:n eläkeläiskerhon kanssa yhteisten jäsentapahtumien järjestämisessä. Vuosittain järjestetään yhteisiä matkoja mielenkiintoisiin kohteisiin ja ajankohtaisiin tapahtumiin, kuten tutustumis-, kylpylä-, teatteri- tms. matkoja kotimaassa ja ulkomaille, vierailuja ajankohtaisiin tapahtumiin, päiväretkiä kiinnostaviin kohteisiin kotimaassa sekä jäsentapaamisia.

 Vuoden 2013 huhtikuussa HELY hyväksyttiin Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry:n jäseneksi. Liittymisen myötä mahdollistui osallistuminen KELOn toimintaan ja myös yhteistyö KELOn muiden jäsenyhdistysten, kuten Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry:n ja Helsingin liikennealan eläkeläiset ry:n, kanssa.  

 Kerhon asioissa käyttää päätösvaltaa vuosikokous ja tarvittaessa pidettävä ylimääräinen kerhokokous. Sen hallintoa hoitaa hallitus. Vuoden 2017 vuosikokouksen valitsemassa hallituksessa puheenjohtaja Timo Tilli toimii myös kerhon matkavastaavana ja muista jäsenistä Jorma Pulkkinen varapuheenjohtajana, Anja Järvinen taloudenhoitajana, Laila Vuorinen kirjanpitäjänä/jakeluvastaavana ja Raimo Kokkonen sihteerinä sekä Reijo Teerioja varajäsenenä. Vastuuhenkilöt ja heidän tehtävä- ja yhteystietonsa ovat luettelona kohdassa

Vuoden 2017 vuosikokous päätti, että liittymismaksua ei myöskään vuonna 2017 peritä ja vuosittainen jäsenmaksukin on vain 15 euroa. Vuoden 2017 suunnitellusta, toteutuneesta ja vireillä olevasta toiminnasta kerrotaan lyhyesti jäsentiedotteissa.

 Lisätietoja saat kerhon hallitukseen kuuluvilta.

Toivomme, että kiinnostut toiminnastamme ja tulet mukaan.Palaa tästä Kelon etusivulle